ArtdecoR

archaniol_michal_3_800

Archanioł Michał # 3
Kopia ikony z 1497 roku przedstawiająca Archanioła z ikonostasu w Katedrze Zaśnięcia klasztoru Kirillo-Belozerskij.
Archanioł Michał w całopostaciowym ujęciu zwrócony jest w stronę Chrystusa, trzymając charakterystyczny atrybut:
świetlny globus z monogramem Zbawiciela.Ikona wykonana techniką temperową na desce.
Aureola i tło złocone (płatki 23 karatowego złota).
Ikona dostępna na zamówienie

 Archangel Michael # 3 Icon
The copy of the icon from 1497 introducing the Archangel from the iconostasis
in the Cathedral of Dormition of Mother of God at the Monastery Kirillo-Belozerskij.
Archangel Michael in whole-figure introducing is returned to the presentation in the direction of the Christ,
holding the characteristic attribute: luminous globe with the monogram of the Savior.
Tempera paint on the board. The halo and the background gilded (gold leaves of 23carat).
You can order this icon in any dimensions required.

Strona firmy została zaakceptowana przez Katalog Sztuki Polskiej, gdzie przedstawiana jest jako witryna wyróżniona i otrzymała status strony rekomendowanej

ekspozycje sztuki